Bli medlem
Svenska Allstyleförbundet är ett underförbund till SB&K.
 
Endast föreningar som är medlemmar i Svenska Allstyleförbundet kan arrangera eller delta i tävlingar i Allstyleförbundets tävlingar. 

Medlemskap kostar 108 kr per utövare och år. Denna kostnad består av en försäkring (29 kr) och själva förbundsmedlemskapet (79 kr).

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@allstylesweden.se
 

För att bli medlem i Allstyle behöver blanketten "Lägg till idrott" fyllas i;

Om Föreningen inte redan är med i SB&K (Svenska Budo & Kampsportsförbundet) klicka här;


Försäkring
Som medlem i Svenska Allstyleförbundet skyddas utövaren av en förmånlig försäkring genom SB&K.
Skyddet gäller dig som tränar i Sverige – eller utomlands, dock i max 45 dagar i sträck – samt tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra som arbetar för klubben och/eller förbundet. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Hur gör jag om jag skadas?
Ring till Svedea på telefonnummer 0771-160 161 och berätta vad som hänt, vilken klubb du tillhör och vilken idrott du tränar.
Om skadan har skett innan 1 januari 2020 anmäler du det till det gamla försäkringsbolaget Folksam på 0771-950 950. Berätta vad som hänt, vilken förening du tillhör samt vilken idrott du tränar.

Vad täcker försäkringen?
Alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån under förbundsaktiviteter eller resor till och från dessa aktiviteter.

 Läs mer om försäkringen här;