Årsmöte 2022

Årsmöte för medlemsföreningar i Svenska Allstyleförbundet.
Rösträtt har de föreningar som betalat medlemsavgiften senast 20220131.

Årsmöte Svenska Allstyleförbundet
Datum: Torsdag 10 mars 2022
Årsmötet startar: 18:00
Plats: Årsmötet kommer genomföras digital på Easymeet Online.

Länk till registrering av ombud till Allstyleförbundet
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/cg6vnpsq7z 
(OBS! senast 3 mars)

Dokument att ladda ner 
Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Budget
Verksamhetsplan
Proposition (inga propositioner har inkommit)
Motion (inga motioner har inkommit)

Länk till registrering publikplats
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/mbeau1lpg6 
(OBS! senast anmälan 3 dagar innan årsmöte

Länk till registrering av ombud till SB&K förbundstämma den 26 mars kl.10:00.  https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=V_7fRn--qrgcLlPikCXKQyjS2XS8LHB6KQzupZwLL6d3B-FoIk2thbccLGyAczvV0
OBS! Anmälan stänger 19 mars.

Preliminär röstläng
Ladda ner Preliminär röstlängd 2022.