Årsmöte 2021

Årsmöte för medlemsföreningar i Svenska Allstyleförbundet.
Rösträtt har de föreningar som betalat medlemsavgiften senast 20210131.


Årsmöte Svenska Allstyleförbundet
Datum: Fredag 12 mars 2021
Årsmötet startar: 19:00
Plats: Årsmötet kommer med anledning av coronapandemin genomföras digital på Easymeet Online.
Tryck här för Registrering av ombud till Allstyleförbundet
(OBS! senast 5 mars)


Dokument att ladda ner 
Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Förvaltningsberättelse
Ekonomiskberättelse

Verksamhetsplan
Proposition (inga propositioner har inkommit)
Motion (inga motioner har inkommit)

För registrering av ombud till SB&K förbundstämma och övriga årsmöten. www.budokampsport.se/2021/02/22/anmalan-oppen-infor-arsmotena/
OBS! Anmälan stänger sju dagar innan respektive möte.


Preliminär röstlängd
https://www.budokampsport.se/wpcontent/uploads/2021/02/Prel_Rostlangd_SBK_2021-02-10.pdf