Om förbundet

Svenska Allstyleförbundet bildades 2017. 

Förbundets styrelse har till uppgift att administrera och utveckla Allstyle i Sverige.

Svenska Allstyleförbundets vision och målsättning
* Få medlemsföreningar att arrangera tävlingar runt om i landet
* Att Internationalisera tävlingssytemet
* Anordna SM och bygga landslag

Styrelse
Styrelsen väljs på förbundets årsmöte som hålls i februari månad.

Ordförande;  Thabo Motsieloa
Mail: ordforande@allstylesweden.se
Telefon: 0704-176941

Vice ordförande: Magnus Segerberg
Kassör: Maria Liem
Sekreterare: Eva Callenbo Motsieloa
Ledamöter: Vera Davidovic, Anna Höglund, Andreas Åslin
Suppleant: Amar Aldolaymi, Ivan Sundström

Valberedning: Ulrika Ed, Magnus Linderdahl, Maija Dackefjord